Rojena na Jesenicah sem se leta 1951 s starši preselila na Ravne na Koroškem, kjer živim še danes. Sem mama dveh otrok.

Leta 1965 sem končala gimnazijo na Ravnah na Koroškem.

Leta 1971 sem končala študij splošne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 1972 sem zaključila staž in se zaposlila v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer sem delala do 2013. leta, ko sem se upokojila.

V 1977 sem opravila specialistični izpit iz splošne kirurgije.

1982 sem opravila dodatno polletno specializacijo iz kirurgije perifernih živcev na Nevrokirurški kliniki v Hannovru v Nemčiji.

1995 mi je bila izdana licenca za delo na področju kirurgije (pričetek izdajanja licenc), ki je sedaj veljavna do leta 2022.

Med leti 1998 in 2013 sem vodila delo mamarnega konzilija v slovenjgraški bolnici.

Z udeležbo na kongresih, seminarjih in delavnicah sem opravila številna izpopolnjevanja iz plastične in rekonstruktivne kirurgije in kirurgije roke, otroške kirurgije, zdravljenja bolezni in kirurgije dojke (Ljubljana, Maribor, Zagreb, Beograd, Bern, Insbruck, Dunaj, Salzburg, Celovec, Praga, Berlin, Köln, Hannover, Hamburg, Paris, Nica, Barcelona, Bruselj, Umea, Trst, Rim, Firence, Milano, New York in Barberton v ZDA).

 

Alenčica Florjančič,dr.med.,specialistka splošne kirurgije