Za sprejemanje in obravnavo prve zahteve kršitve pacientovih pravic je imenovana pristojna oseba: Primož Kovačič, dr. med., specialist radiolog

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic

Prva zahteva za varstvo pacientovih pravi se vloži pisno na naslov MDC Ortolab medicinsko diagnostični center d.o.o., Stari trg 27, 2380 Slovenj Gradec ali na email naslovu narocanje@medicinski-center.si

Zahteva se lahko vloži tudi ustno na tel.: 040 803 077