preloader

Kontakt

Primož Kovačič, dr. med., spec. radiolog

Sem Primož Kovačič, rojen v Slovenj Gradcu 06.09.1969 mami Mariji Ovnič, poročeni Kovačič, diplomirani specialni pedagoginji ter očetu Tomažu Maksu Kovačiču, zdravniku specialistu radiologije.

Obiskoval sem OŠ Franc Rozman -Stane in OŠ Veljko Vlahovič  v Mariboru ter zaključil na OŠ Veljko Vlahovič, sedaj OŠ Livada, v Velenju.

Interesne dejavnosti so bile ure latinščine ter klavirja, ki ga je poučevala moja babica profesorica klavirja in solo petja Justina Kovačič v Celju. Bil sem član gasilskega društva Šalek v Velenju.

Leta 1988 sem v Velenju uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje kot naravoslovno matematični tehnik. Istega leta sem uspešno  opravil sprejemne izpite na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Ob koncu šolanja, septembra 1988, sem bil vpoklican v Jugoslovansko ljudsko armado, kjer sem opravil šolo za rezervne oficirje tehnične službe v Zagrebu. Z usposabljanjem sem zaključil v Mostarju septembra 1989.

Po končanem služenju vojaškega roka sem oktobra, leta 1989, pričel s študijem splošne medicine na Medicinski fakulteti Ljubljana kot prva generacija novega šestletnega programa.

Od 3.letnika dalje sem bil predstavnik študentov v Fakultetni študijski komisiji, v času absolventa pa sem bil predstavnik MF v Univerzitetnem svetu študentov. V 6.letniku študija sem bil minister za zdravstvo in socialo v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.

Diplomiral sem 26.6.1998

Pripravništvo in sekundariat sem opravljal v UKC Ljubljana.

Strokovni izpit sem opravil 26.5.1999.

Po strokovnem izpitu sem se takoj  zaposlil v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer je bil vodja oddelka za radiologijo asist. Saša Rainer, dr.med., spec. radiologije in pričel s specializacijo iz radiologije.

Specialistični izpit sem opravil 18.11.2003 in pridobil strokovni naziv specialist za radiologijo.

Licenco za delo na področju radiologije sem dobil 22.1.2004.

V SB Slovenj Gradec sem opravljal ultrazvočne, CT, RTG, kontrastne in mamografske preiskave ter PTA in ostale intervencijske posege. Posebej UZ punkcije dojk in tumorskih sprememb drugih delov telesa ter CT vodene punkcije.

Bil sem namestnik predstojnika asist. Saša Rainerja, dr.med., spec. radiologije.

Leta 2008 sem opravil 3 mesečno izobraževanje v deželni bolnišnici v Švici v mestu Visp. Šolo UZ Dopplerja sem opravil v Zagrebu pri prof. dr. Borisu Brkljačiću, dr.med., spec. radiologije.

Pri asist. mag. Andreju Šikovcu, dr.med., spec. kirurgije na Otočcu, Avelana, sem uspešno opravil tečaj usposabljanja endovaskularnih laserskih posegov za terapijo varikoznega sindroma (EVLA).  Na kasnejših tečajih sem sodeloval kot predavatelj in vodil praktične ultrazvočne delavnice.

V SB Slovenj Gradec sem uvedel novo klinično pot in postopek EVLA, ki sem jo izvajal na oddelku za radiologijo.

Predaval sem na kongresih radiologov Slovenije, na interventnih simpozijih v Sloveniji ter na Hrvaškem, na sekcijah zdravniškega društva. Sem avtor in soavtor nekaj člankov in izvlečkov v revijah, posterjev in predavanja na Evropskem kongresu za radiologijo.

 

Bil sem član regijskega odbora Zdravniške zbornice Velenjsko-Koroške regije, kasneje tudi njen predsednik in član Komisije za socialo zbornice.

Leta 2013 sem postal vodja radiološkega oddelka MDT&T d.o.o. v Mariboru, kjer sem se pretežno ukvarjal z magnetno resonanco, posebej z nevroradiologijo. V Slovenj Gradcu pa sem občasno še vedno izvajal UZ preglede.

Spomladi 2018 sem se zaposlil v podjetju Digitalna slikovna diagnostika, d.o.o. na Ptuju, kjer se ukvarjam z MR diagnostiko, predvsem nevroradiologijo, ter RTG in UZ diagnostiko.

Z rednim strokovnim izpopolnjevanjem – ERASMUS nevroradiologija, skeletna radiologija, ESUR- ženska medenica, dojke, tečajih EVLA, ECR Dunaj, strokovnimi seminarji in tečaji sem podaljšal licenco do 22.1.2025

Poročil sem se leta 1995 in sem oče dveh otrok. Starejša hči je študentka MF v Ljubljani. Mlajši sin je dijak.

Sem aktivni tabornik, starešina rodu Mrzli studenec Mislinja ter poveljnik Civilne zaščite občine Mislinja.

Partnerji

S poslanstvom pomagati ljudem, ki potrebujejo nasvet, pomoč ali zdravljenje!
 

Delovni čas

ULTRAZVOČNA AMBULANTA
ponedeljek: 16.00 do 21.00

GINEKOLOŠKO PORODNIŠKA AMBULANTA
sreda: 15.15 do 19.00

UROGINEKOLOŠKA AMBULANTA sreda: 15.15 do 19.00

INTERNISTIČNA AMBULANTA
po dogovoru